Przedszkole Samorządowe w Bobowej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przedszkole Samorządowe w Bobowej

Witamy

Email Drukuj PDF

 

 

Witamy na stronie

naszego przedszkola ...   Uśmiech

 


 

UWAGA !

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bobowej

ogłaszaZałącznik nr 4 do Protokołu postępowania rekrutacyjnego

komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia dzieci

do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

odbytego w dniu 19 maja 2017r.
w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej.

data podania do publicznej wiadomości:   Bobowa, 22 maja 2017r.

Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Bobowej
na rok szkolny 2017/2018 wynikająca z deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) oraz Uchwała nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych oraz w sprawie ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa

Nazwisko i imię

dzieci  ur. w 2011r.

Nazwisko i imię

dzieci  ur. w 2012r.

Nazwisko i imię

dzieci  ur. w 2013r.

1. Chmielowska Gabriela

2. Flądro Tomasz

3. Gucwa Igor

4. Myśliwiec Katarzyna

5. Popiela Maciej

6. Przybyłowicz Jakub

7. Tabiś Natalia

1. Banaś Michał

2. Deć Nadia

3. Kiełbasa Rozalia

4. Kipiel Emilia

5. Kipiel Michał

6. Król Julia

7. Kuk Maksymilian

8. Ligęza Agnieszka

9. Martuś Miłosz

10. Mordarski Karol

11. Mól Monika

12. Obrzut Ksawier

13. Sowa Zuzanna

14. Woźniak Kacper

1. Broniek Weronika

2. Brońska Emilia

3. Gromniak Józefa

4. Gucwa Cezary

5. Langer Mikołaj

6. Łukasiewicz Zofia

7. Magiera Jan

8. Sowa Izabela

9. Szczepanek Aleksander

10. Tumidajska Zuzanna

11. Zięba Paulina

 

Załącznik nr 5 do Protokołu postępowania rekrutacyjnego

komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia dzieci

do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

odbytego w dniu 19 maja 2017r.
w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej.

data podania do publicznej wiadomości: Bobowa, 22 maja 2017r.

Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Bobowej
na rok szkolny 2017/2018 spełniających I kryterium wynikające z ustaw
y:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) oraz Uchwała nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych oraz w sprawie ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa

1) wielodzietność rodziny kandydata

2) niepełnosprawność kandydata

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Nazwisko i imię

dzieci ur. w 2012r:

Nazwisko i imię

dzieci ur. w 2013r:

Nazwisko i imię

dzieci ur. w 2014r:

1. Cieśla Filip

2. Janusz Paweł

3. Mucha Mikołaj

1. Janusz Anna

2. Klara Rafał

3. Ligęza Magdalena

1. Ćwikła Katarzyna

2. Fryczek Piotr

3. Kiełbasa Adam

4. Kruczek Arkadiusz

5. Ligęza Franciszek

6. Mól Aleksandra

7. Romański Antonii

8. Sowa Adam

9. Stypczyński Tomasz

10. Szczepanek Maja

 

Załącznik nr 6 do Protokołu postępowania rekrutacyjnego

komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia dzieci

do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

odbytego w dniu 19 maja 2017r.
w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej.

data podania do publicznej wiadomości: Bobowa, 22 maja 2017r.

Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Bobowej
na rok szkolny 2017/2018 spełniających II kryterium wynikające z ustaw
y:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) oraz Uchwała nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych oraz w sprawie ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa

Kryteria:

1) Dzieci obojga rodziców pracujących/pobierających naukę -  5pkt

2) Rodzeństwo dziecka, które uczęszcza już do danego przedszkola – 4pkt

3) Dzieci z rodzin pozostających pod opieką GOPS – 3pkt

4) Dogodne (względem miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy rodzica kandydata) położenie przedszkola, do którego kandydat ma być przyjęty – 2pkt

Nazwisko i imię

dzieci ur. w 2014r.:

Liczba punktów, która uprawnia kandydata do przyjęcia

1. Broniek Szymon

2. Szklanny Gabriela

5+4+2

5+4+2

 

Załącznik nr 7 do Protokołu postępowania rekrutacyjnego

komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia dzieci

do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

odbytego w dniu 19 maja 2017r.
w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej.

data podania do publicznej wiadomości: Bobowa, 22 maja 2017r.

Lista kandydatów nie przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Bobowej

na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) oraz Uchwała nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych oraz w sprawie ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa

Nazwisko
i imię

dzieci ur.
w 2013r.:

liczba punktów, która nie uprawnia kandydata do przyjęcia

Nazwisko
i imię

dzieci ur.
w 2014r.:

liczba punktów, która nie uprawnia kandydata do przyjęcia

1. Kipiel Jakub

2. Pałys Błażej

3. Polańska Milena

4. Wojtaczka Lena

5. Zielińska Zuzanna

6. Ziomek Filip

5+2

5+2

5+2

5+2

0

5+2

1. Forczek Nikola

2. Górowski Karol

3. Libront Michał

4. Libront Tymoteusz

5. Magiera Mateusz

6. Mikuła Krzysztof

7. Święs Oliwia

8. Turewicz Kacper

9. Wiejaczka Mikołaj

10. Wielgus Katarzyna

11. Zielińska Blanka

5+2

5+2

5+2

5

5+2

5+2

4+2

5+2

5+2

5+2

0

Załącznik nr 8 do Protokołu postępowania rekrutacyjnego

komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia dzieci

do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

odbytego w dniu 19 maja 2017r.
w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej.

data podania do publicznej wiadomości: Bobowa, 22 maja 2017r.

Lista kandydatów nie przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Bobowej

na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) oraz Uchwała nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych oraz w sprawie ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa

 

1. Zięcina Krzysztof

 

 

INFORMACJA:

Kandydaci nieprzyjęci tworzą listę dzieci rezerwowych i mogą być przyjęte do przedszkola w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.

Tryb odwoławczy:

zgodnie z ustawowymi kryteriami naboru do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 oraz Uchwałą nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych oraz w sprawie ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od    rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni oddania otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

6. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

 


 

"W Bobowskim Przedszkolu"

W Bobowskim Przedszkolu, jest ślicznie, miło, wesoło.

Na nauce, zabawie i tańcach mija dzieciom czas.

A dbają o to, przemiłe panie, które

drogie przedszkolaki, Kochają Was.

Józefa Myśliwiec – bobowska poetka i koronczarka. Bobowa, 05.03.2013r.

 

Zobacz nas także na: naszabobowa.pl:


Rozstrzygnięcie Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego "Moja ulubiona postać z bajki"

Wielkanoc – te święta to pamiątka że Chrystus zbawił ludzi

Powitanie wiosny

Warsztaty plastyczne dla nauczycieli "Wiosna i Wielkanoc jest piękna"

8 MARCA - Dzień Kobiet!

Tłusty czwartek w przedszkolu

Bal karnawałowy

Święto Babci i Dziadka

Spotkanie z Mikołajem

Pierwsza impreza już za nami...http://elementarz2.blox.pl/resource/naob2.png